Ogłoszenia o naborze na wolne etaty oraz przetargi - www.bip.um.opole.pl  oraz strona - http://oferty.kuratorium.opole.pl/praca-dla-nauczycieli/