Ułatwienia dostępu


foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Opolu

im. Obrońców Westerplatte

Aktualności

W dniu 14 listopada 2023 r. (wtorek) w sali gimnastycznej odbędzie się apel z okazji Święta Niepodległości:

 • 3 lekcja - uczniowie klas 1-4,
 • 4 lekcja - uczniowie klas 5-8.

W tym dniu uczniów obowiązuje strój galowy.

Dni wolne od zajęć dydaktycznych:

 • 13 października 2023 r. (piątek) - dzień przed Dniem Edukacji Narodowej,
 • 2 i 3 listopada 2023 r. (czwartek i piątek),
 • 2 maja 2024 r. (czwartek),
 • 31 maja 2024 r. (piątek).

W tych dniach będą zorganizowane zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w świetlicy szkolnej w godzinach od 6.30 do 16.30.

 • egzamin ósmoklasisty: 14 - 16 maja 2024 r.

W dniach egzaminu ósmoklasisty będą zorganizowane zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w świetlicy szkolnej w godzinach od 6.30 do 17.00.

W dni wolne od zajęć dydaktycznych stołówka szkolna będzie nieczynna.

 • 7 czerwca 2024 r. (piątek) - Dzień Dziecka w szkole.

W tym dniu zorganizowane będą zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w szkole w godzinach od 6.30 do 17.00.

W Dzień Dziecka w szkole stołówka szkolna będzie czynna.

Zachęcamy uczniów kl. I-VI do udziału w Międzynarodowym Konkursie Informatycznym BÓBR.

Zapraszamy do udziału w konkursie uczniów, którzy:

 • są kreatywni i nie boją się wyzwań,
 • lubią rozwiązywać skomplikowane zadania wymagające logicznego i analitycznego myślenia,
 • chcą spróbować swoich sił i zdobyć pierwsze doświadczenia w programowaniu.

Zachęcamy do rywalizacji i trzymamy kciuki!

Tegoroczna edycja Konkursu Informatycznego Bóbr startuje 14 listopada. Konkursy odbędą się w dniach 14 - 17 listopada. Każdego dnia jedna z grup wiekowych będzie rozwiązywać zadania w tym samym czasie - zmagania rozpoczynają się o godz. 12.00.

Harmonogram:

 • Senior (szkoły ponadpodstawowe) - 14 listopada, godz. 12.00,
 • Junior (szkoły podstawowe VII-VIII) - 15 listopada, godz. 12.00,
 • Benjamin (szkoły podstawowe IV-VI) - 16 listopada, godz. 12.00,
 • Skrzat (szkoły podstawowe I-III) - 17 listopada, godz. 12.00.

Udział w konkursie jest bezpłatny.

Uczniów zainteresowanych udziałem w konkursie prosimy o zgłaszanie się osobiście lub za pomocą wiadomości opiekuna ucznia na e-dzienniku do p. Anny Wilk w terminie do dnia 8 listopada.

Zmagania uczestników odbywają się na bezpłatnej platformie edukacyjnej Dzwonek.pl - www.dzwonek.pl

Strona konkursu: https://www.bobr.edu.pl/

Informacje o konkursie https://www.bobr.edu.pl/kompendium-wiedzy-o-bobrze/

Tym uczniom, którzy dotychczas nie brali udziału w konkursie, polecamy zadania z 2022 roku, a także zadania z wcześniejszych edycji: https://www.bobr.edu.pl/2022/12/06/zadania-z-roku-2022/ Zestawy zadań są udostępniane w dwóch wersjach – konkursowej i z wyjaśnieniami rozwiązań.

Informujemy o kontynuacji programu szczepień przeciwko wirusowi HPV – II dawka, który jest finansowany z budżetu Miasta Opola i dotyczy dziewczynek, którym została już podana I dawka szczepienia.
Szczepienia będą się odbywały w Przychodni Centrum w Opolu ul. Kościuszki 2, Poradnia Dziecięca:
Soboty 28.10.2023 r oraz 18.11.2023 r.
Od poniedziałku do piątku po wcześniejszym umówieniu wizyty 77 40 20 302, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Bieżące informacje dotyczące realizacji Programu Szczepień są również dostępne na stronie internetowej: centrum.przychodniemiastaopole.pl
(zakładka aktualności).

WAŻNA INFORMACJA – szczepienia drugiej dawki będą się odbywały tylko do 15 grudnia 2023 r.

Międzynarodowy projekt edukacyjny „Kreatywne prace plastyczne” IV edycja wspierający rozwój kreatywności w roku szkolnym 2023/24. Udział w projekcie ma na celu wsparcie rozwoju dzieci, uwolnienie ich ekspresji i kreatywności, a także dostarczenie nowych doświadczeń, radości tworzenia i pobudzenie zainteresowanie dzieci plastyką.

Plan lekcji (kliknij tu) dostępny jest na stronie internetowej.

Kompendium wiedzy o realizowanym projekcie znajduje się na stronie:
https://laptopdlaucznia.gov.pl/

Infolinia Laptop dla ucznia
Infolinia jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 09:00 - 18:00.
Email:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Telefon:
+48 22 182 22 88

INFOROMACJE DLA RODZICÓW:
Rodzice zaczynają podpisywać umowy przekazania na własność lub użyczenia laptopów dla czwartoklasistów. Co oznacza zwrot "czynności rozporządzające".
Wyjaśniamy.
Proces odebrania laptopów jest bardzo prosty. Aby trafiły do rąk czwartoklasistów, rodzice lub opiekunowie prawni podpisują umowę z organem prowadzącym szkołę (reprezentowanym przez dyrektora szkoły). Są dwa typy takich umów: przekazania na własność lub użyczenia. Decyzję o tym, którą wybrać, podejmuje rodzic. Wydanie laptopa rodzicowi/opiekunowi prawnemu nastąpi po podpisaniu wybranego rodzaju umowy i na podstawie protokołu z przekazania sprzętu.
RODZICÓW, PRAWNYCH OPIEKUNÓW, KTÓRZY BĘDĄ OSOBIŚCIE ODBIERAĆ LAPTOP PROSIMY O WCZEŚNIEJSZE PRZYGOTOWANIE DLA SZKOŁY INFORMACJI ZE SWOIMI DANYMI tj. imię i nazwisko (swoje i dziecka), adres z kodem pocztowym, adres poczty elektronicznej, numer telefonu komórwkowego, numer PESEL (swój i dziecka).

Czym różnią się umowy?
Umowy o przekazaniu laptopów na własność
, rodzice przez pięć lat nie będą mogli sprzedać sprzętu wynająć go, ani przekazać do użytkowania osobom trzecim. Później będą mogli dysponować laptopami w dowolny sposób. W przypadku podpisania umowy użyczenia: można zawrzeć ją maksymalnie na pięć lat. Strony mogą ją rozwiązać przed upływem tego terminu, za 30-dniowym okresem wypowiedzenia Po tym terminie rodzice ucznia będą musieli zwrócić sprzęt organowi prowadzącemu szkołę.
Umowy zawierają też pewne warunki.
Wiele emocji budzi zapis § 4 ust. 2 pkt 1:
„Przyjmujący zobowiązuje się, w okresie 5 lat od dnia zawarcia Umowy, do niedokonywania w stosunku do Przedmiotu Umowy jakichkolwiek czynności rozporządzających, w szczególności zobowiązanie to obejmuje niedokonywanie zbycia Przedmiotu Umowy, oddanie go w użyczenie, wynajęcie lub przekazanie do użytku osobom trzecim.”
Jak więc interpretować ten zapis?
Czynnością rozporządzającą może być na przykład zbycie. Jest to pojęcie zdecydowanie szersze niż tylko sprzedaż. Może obejmować również darowiznę czy zamianę. Ponadto laptop nie może podlegać użyczeniu, wynajęciu, przekazaniu do użytku osobom trzecim. Nie będzie więc możliwe np. zastawienie go w lombardzie.
Program równych szans
Laptop jest częścią szerokiego programu edukacji cyfrowej dzieci i młodzieży w Polsce. Uzupełnia działania edukacyjne oraz inwestycje, dzięki którym szkoły mają nieodpłatny dostęp do szybkiego internetu wraz z usługami bezpieczeństwa sieciowego i teleinformatycznego. Niemal wszystkie szkoły w Polsce korzystają już z szybkich łącz w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej (OSE). On-line dostępne są też bezpłatne materiały edukacyjne do realizacji podstawy programowej. Na Stronie laptopdlaucznia.gov.pl zachęcamy także do pobierania sprawdzonych i bezpłatnych programów, które będą pomocne w edukacji szkolnej i rozwijaniu pozaszkolnych pasji. Laptop jest dopełnieniem programu edukacyjnego.
Obowiązki rodziców
Przez czas obowiązywania umowy użyczenia oraz po przekazaniu sprzętu na własność rodzice będą zobowiązani przez pięć lat do nieusuwania wzorów graficznych, oznaczeń, symboli, naklejek licencyjnych znajdujących się na przekazanych laptopach. Będą też musieli okazywać sprzęt w siedzibie szkoły, do której uczęszcza uczeń, jeżeli zaistnieje taka potrzeba.
Co muszą zrobić rodzice, aby dostać laptopy?
Laptopy kupowane są dla uczniów w przetargu centralnym. Przekazanie laptopa uczniowi klasy objętej wsparciem nastąpi na podstawie umowy zawartej przez Organ Prowadzący Szkołę z rodzicem ucznia. Wzory umów zostały określone rozporządzeniami Ministra Cyfryzacji i można pobrać je ze strony: https://laptopdlaucznia.gov.pl/centrum-informacji. Po podpisaniu ww. umowy, laptop staje się własnością rodzica i bierze on odpowiedzialność za otrzymany laptop.
W sytuacji, w której rodzic nie wyrazi chęci przyjęcia laptopa na własność, laptop staje się własnością Organu Prowadzącego Szkołę, a rodzic będzie mógł otrzymać laptop dla swojego dziecka na podstawie umowy użyczenia.
Laptopy otrzymają wszyscy uczniowie klas IV szkół podstawowych objęci obowiązkiem szkolnym według polskiego systemu oświaty. Jeśli uczeń posiada już sprzęt przekazany w ramach innego programu, będzie mógł zdecydować, który sprzęt będzie wykorzystywał. Uczeń będzie mógł posiadać tylko jeden laptop zakupiony z programów finansowanych ze środków publicznych. Sprzęt, z którego uczeń zrezygnuje, wróci do donatora sprzętu, a ten będzie mógł zdecydować co do jego dalszego wykorzystania.
Co w sytuacji, kiedy uczeń dostał laptopa, ale zmienia szkołę w trakcie roku?
Ideą jest, aby laptop podążał za uczniem w procesie edukacji. W przypadku zmiany klasy lub szkoły przez ucznia, laptop stanowiący własność jego rodziców, nie podlega zwrotowi do organu prowadzącego szkołę.
Rodzic ucznia klasy objętej wsparciem składa oświadczenie do organu prowadzącego szkołę, że uczeń nie otrzymał laptopa w innej szkole lub klasie objętej wsparciem. Oświadczenie to jest integralną częścią umowy przekazania na własność i umowy użyczenia.
W przypadku zmiany szkoły przez ucznia, który otrzymał laptop w użyczenie, sprzęt podlega zwrotowi do Organu prowadzącego, w terminie 30 dni od dnia zmiany szkoły, chyba że Strony umowy postanowią inaczej,
Czy laptop będzie zawierał wszystkie niezbędne programy, w tym te do edukacji?
Laptopy będą miały zainstalowany system operacyjny. Instalacja dodatkowego oprogramowania, zgodnego z potrzebami uczniów, w tym umożliwiającego prawidłową realizację podstawy programowej, ale także zgodnego z już wykorzystywanymi rozwiązaniami stosowanymi w danej szkole, będzie decyzją rodziców i szkoły. Uczniowie i szkoły będą mogli korzystać z pakietu otwartego oprogramowania lub będą mogli skorzystać z preferencyjnych warunków dla edukacji na zakup oprogramowania oferowanego przez rynkowe podmioty.

Masz więcej pytań?
W razie jakichkolwiek wątpliwości dostępna jest infolinia Laptop dla ucznia. Czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 09:00 – 18:00. Telefon: +48 22 182 22 88
Nasi eksperci odpowiadają także na pytania mailowo. Można do nich napisać na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Jednym z warunków otrzymania laptopa jest:
uczeń klasy objętej wsparciem:

 • nie otrzymał komputera przenośnego typu laptop w innej szkole lub klasie objętej wsparciem,
 • nie otrzymał komputera przenośnego typu laptop w ramach wsparcia z innych programów finansowanych ze środków publicznych/otrzymał komputer przenośny typu laptop w ramach wsparcia z innych programów finansowanych ze środków publicznych, który został zwrócony do podmiotu, od którego uczeń go otrzymał.

Przyjmujący w okresie 5 lat od dnia zawarcia Umowy:

 • nie dokonuje w stosunku do Przedmiotu Umowy (laptopa) jakichkolwiek czynności rozporządzających, w szczególności nie dokonuje zbycia Przedmiotu Umowy (laptopa), nie oddaje go w użyczenie, nie wynajmuje lub nie przekazuje do użytku osobom trzecim;
 • nie usuwa wzorów graficznych, oznaczeń (logo), symboli, naklejek (licencji) dotyczących promocji realizowanego wsparcia wynikającego z Ustawy lub identyfikujących Przedmiot Umowy (laptopa);
 • okazuje w siedzibie szkoły, do której uczęszcza uczeń klasy objętej wsparciem Przedmiot Umowy (laptop), jeżeli zaistnieje taka potrzeba;
 • uczestniczy w monitoringu i ewaluacji, w szczególności w wypełnianiu.

SZKOŁA MISTRZÓW PROGRAMOWANIA

Op@lskie dla podstawówek - zdalne nauczanie zbliża!

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Obrońców Westerplatte w Opolu
ul. Reymonta 43, 45-072 Opole
tel./fax 77 454 28 89

Copyright © 2023 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Opolu Wszystkie prawa zastrzeżone.