Ułatwienia dostępu


foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Opolu

im. Obrońców Westerplatte

Koło Matematyczne „I Ty zostaniesz Pitagorasem”

Zachęcamy wszystkich uczniów do wspólnego odkrywania piękna matematyki!

 

W listopadzie odbył się konkurs „Alfik Matematyczny”. Jest to popularny ogólnopolski konkurs znany od 19 lat wśród uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Jest wykorzystywany jako instrument motywujący uczniów do rozwijania samodzielności, twórczego myślenia, samodyscypliny oraz podejmowania intelektualnych wyzwań.

Konkurs pozwala diagnozować potencjał i zaangażowanie uczniów jak również odkrywać ich uzdolnienia i talenty matematyczne.
Najlepsze wyniki na poziomie poszczególnych klas uzyskali:
klasaII – Jan Siuta
klasa III – Magdalena Rudy
klasa V – Jakub Golik
klasa VI – Marcin Drożdżyński.
Na szczególną pochwałę zasługuje Magdalena Rudy, która zajęła III miejsce w województwie opolskim.

  

Koło Matematyczne rozwija u dzieci pasje i zainteresowania, uczy myślenia logicznego, doskonali szybkie liczenie, uczy wykorzystywać wiedzę w praktyce, doskonali wcześniej zdobyte oraz pomaga w zdobywaniu nowych umiejętności do rozwiązywania zadań problemowych. Przygotowuje uczniów do konkursów.

 

 

 

Na zajęciach Koła Matematycznego uczniowie pogłębiają zainteresowania matematyczne poprzez zabawy, gry edukacyjne, ćwiczenia, łamigłówki umysłowe, krzyżówki oraz ciekawostki matematyczne. Na zajęciach wykorzystywana jest tablica interaktywna oraz gry i układanki logiczne, które pomagają dzieciom ćwiczyć sprawność, wyobraźnię przestrzenną i refleks.

 

 

Konkurs „MISTRZ TABLICZKI MNOŻENIA"
Na zajęciach Koła Matematycznego uczniowie przygotowywali się do konkursu Mistrz Tabliczki Mnożenia. W konkursie brali udział uczniowie klas IV. Etapy szkolne zostały przeprowadzone w lutym, w marcu i w kwietniu. Zadania rozwiązywane przez uczniów dotyczyły zastosowania tabliczki mnożenia do rozwiązywania ciekawych zadań, w tym ułożenia domina matematycznego, rozwiązania krzyżówek i rebusów matematycznych, zadań typu prawda/fałsz. Do etapu międzyszkolnego zakwalifikował się Jaś Machalski.

 

W maju w Szkole Podstawowej nr 14 w Opolu odbył się etap międzyszkolny. Jasiek Machalski zdobył 18 na 20 punktów i otrzymał trzeci wynik wśród 23 uczniów biorących udział w konkursie. Jasiowi gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

 

 

 

 

Ciekawe zajęcia z wykorzystaniem klocków LEGO WeDo
Podczas zajęć koła matematyczno-informatycznego uczniowie mają możliwość budowania interaktywnych zabawek i konstrukcji WeDo z użyciem standardowych klocków LEGO. WeDo to nowa linia produktów LEGO Education, przeznaczona specjalnie dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym, są dostosowane do wieku młodych inżynierów. Swoim kolorowym, przyjaznym wyglądem zachęcają dzieci do budowania własnych robotów.

 

 

W zestawie konstrukcyjnym znajduje się ponad 150 klocków LEGO, silnik, czujnik ruchu, czujnik wychylenia, oraz hub USB. Zestawy Lego WeDo umożliwiają sterowanie gotową konstrukcją przez podłączenie jej do komputera przez port USB. Wbudowane w robota silniki można kontrolować poprzez specjalny program, dzięki któremu można także samodzielnie programować. Lego WeDo rozwija logiczne myślenie i zdolności manualne u dzieci. To naprawdę super zabawa poprzez naukę!

 

 

Międzynarodowy konkurs "Kangur Matematyczny" jest adresowany do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich, od klasy drugiej szkoły podstawowej do klas maturalnych w liceach i technikach. Konkurs ma charakter jednorazowego testu. Zadania oraz termin są ustalane przez władze stowarzyszenia Kangourou Sans Frontie'res. Na rozwiązanie testu przeznaczone jest 75 minut. Test konkursowy w kategorii "Żaczek" zawiera 21 zadań o różnym stopniu trudności (7 zadań po 3 punkty, 7 zadań po 4 punkty i 7 zadań po 5 punktów). Uczeń uczestniczący w Konkursie tej kategorii otrzymuje w chwili rozpoczęcia konkursu 21 punktów. Test konkursowy w kategorii "Maluch" zawiera 24 zadania o różnym stopniu trudności (8 zadań po 3 punkty, 8 zadań po 4 punkty i 8 zadań po 5 punktów). Uczeń uczestniczący w Konkursie tej kategorii otrzymuje w chwili rozpoczęcia konkursu 24 punkty. Testy konkursowe pozostałych kategorii zawierają po 30 pytań o różnym stopniu trudności (10 zadań po 3 punkty, 10 zadań po 4 punkty i 10 zadań po 5 punktów. Uczeń uczestniczący w konkursie w każdej z tych kategorii otrzymuje w chwili rozpoczęcia konkursu 30 punktów.

 

25 czerwca 2014 r. odbył się konkurs matematyczny pt. „Westerplatte w liczbach” pomiędzy klasą 5a i 5b. Zwyciężyła klasa 5a. Gratulujemy!

  

 

 

 

Koło Matematyczne” rozwija u dzieci myślenie logiczne, doskonali szybkie liczenie. Uczy wykorzystywać wiedzę w praktyce. Przygotowuje uczniów do konkursów.
Uczniowie pogłębiają zainteresowania matematyczne poprzez zabawy, gry, ćwiczenia, łamigłówki umysłowe, krzyżówki oraz ciekawostki matematyczne.

Cele zajęć:

 • rozbudzenie ciekawości poznawczej i zainteresowań matematycznych uczniów;
 • pokazanie, że matematyka wcale nie musi być nudna i że ucząc się jej można się dobrze bawić;
 • utrwalenie i rozszerzenie wiadomości zdobytych na lekcji;
 • rozwijanie pamięci oraz kształtowanie logicznego myślenia i prawidłowego wnioskowania;
 • przygotowanie uczniów do konkursów matematycznych;
 • posługiwanie się własnościami liczb i działań matematycznych;
 • kształtowanie wyobraźni i intuicji matematycznej;
 • analizowanie problemów i twórcze ich rozwiązywanie;
 • umiejętność szybkiego rozwiązywania zadań konkursowych;
 • kształtowanie pozytywnego nastawienia do stawianych problemów – porażki nie zniechęcają mnie, ale mobilizują do dalszej pracy.

Uczniowie uczestniczący w zajęciach koła matematycznego mogą rozwijać swoje zainteresowania matematyczne w innych warunkach niż na lekcji. Obowiązują tu zupełnie inne formy pracy, swobodna atmosfera, współdziałanie i tematyka zajęć wykraczająca poza obowiązujący program nauczania, uwzględniająca zainteresowania uczniów. Wszystkie te czynniki sprzyjają wzmożonej aktywności uczniów i rozbudzają ich pasję poznawczą. Podczas lekcji matematyki trudno też znaleźć wystarczającą ilość czasu by pokazać uczniom piękno matematyki, różnorodność jej zastosowań, czy stworzyć warunki do samodzielnego pokonywania trudności i osiągnięcia satysfakcji z twórczej i ambitnej pracy.
W ramach zajęć koła matematycznego przygotowujemy się do Matematycznych Mistrzostw Polski organizowanych w ramach projektu unijnego: „MATEMATYKA INNEGO WYMIARU”.

Uczeń potrafi:

 • przejawiać inicjatywę i realizować własne pomysły,
 • poszukiwać różnych, nietypowych rozwiązań,
 • korzystać z informacji przedstawionych za pomocą tabel i wykresów,
 • czytać ze zrozumieniem tekst matematyczny,
 • stosować schematy i rysunki w trakcie rozwiązywania zadania,
 • interpretować informacje, wyciągać wnioski poparte poprawnym rozumowaniem,
 • rozwiązywać problemy praktyczne,
 • dostrzegać zależności matematyczne w otaczającym świecie,
 • prezentować rozwiązania zadań i problemów w sposób zrozumiały i czytelny,
 • sprawdzać otrzymane wyniki i korygować błędy,
 • obsługiwać matematyczne komputerowe programy interaktywne,
 • skutecznie poszukiwać potrzebnych wiadomości na stronach internetowych,
 • współpracować w grupie,
 • stosować zasady dobrej organizacji pracy, dyscypliny myślenia, staranności, krytycyzmu, stałego korygowania błędów, uznawania racji popartych poprawnym rozumowaniem, tolerancji wobec innych,
 • samodzielnie zdobywać wiedzę.

Uczeń pogłębia wiadomości i umiejętności zdobywane podczas zajęć lekcyjnych.
Miarą naszego sukcesu będą kryteria dające zadowolenie uczniom i osiągane przez nich wysokie wyniki w nauce i konkursach.
Uczniowie chętnie uczestniczą w zajęciach tematyka zajęć wzbudza ich ciekawość i aktywność, pracy towarzyszy zaangażowanie i chęć jej ukończenia, wzbogacają swój warsztat o nowe sposoby myślenia i podejścia do tematu i biorą udział w konkursach i odnoszą sukcesy.

Zachęcamy wszystkich uczniów do wspólnego odkrywania piękna matematyki!

SZKOŁA MISTRZÓW PROGRAMOWANIA

Op@lskie dla podstawówek - zdalne nauczanie zbliża!

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Obrońców Westerplatte w Opolu
ul. Reymonta 43, 45-072 Opole
tel./fax 77 454 28 89

Copyright © 2023 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Opolu Wszystkie prawa zastrzeżone.