Ułatwienia dostępu


foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Opolu

im. Obrońców Westerplatte

Procedury bezpieczeństwa w stanie zagrożenia epidemicznego od 5 września 2022 r.


Procedury bezpieczeństwa w stanie zagrożenia epidemicznego od 19 kwietnia 2022 r.


Procedury organizacji pracy szkoły w okresie ograniczania jej funkcjonowania w związku z pandemią COVID-19:

Procedury bezpieczeństwa funkcjonowania szkoły w stanie zagrożenia epidemicznego dla organizacji zajęć w klasach 1-3 od dnia 20.12.2021 r. do odwołania:

 

Procedury bezpieczeństwa oraz regulaminy podczas funkcjonowania szkoły w stanie zagrożenia epidemicznego od 1 września 2021 r.:

 

Procedury bezpieczeństwa funkcjonowania szkoły w stanie zagrożenia epidemicznego dla organizacji zajęć edukacyjnych od 4 maja 2021 r.:

 

Procedury bezpieczeństwa funkcjonowania szkoły w stanie zagrożenia epidemicznego dla organizacji zajęć edukacyjnych w klasach 1-3 od 22 marca do 30 kwietnia:

Załącznik 1:

 

Procedury bezpieczeństwa funkcjonowania szkoły w stanie zagrożenia epidemicznego dla organizacji zajęć edukacyjnych w klasach 1-3 od 22 marca do 11 kwietnia 2021 r.:

 

Procedury podczas egzaminu ósmoklasisty w stanie zagrożenia epidemicznego w 2021 r.:

 

Procedury bezpieczeństwa funkcjonowania szkoły w stanie zagrożenia epidemicznego dla organizacji zajęć edukacyjnych od 18 stycznia 2021 r.:

 

Procedury bezpieczeństwa podczas funkcjonowania świetlicy w stanie zagrożenia epidemicznego od 9 listopada 2020 r.:

 

Procedury organizacji pracy szkoły w okresie ograniczania jej funkcjonowania w związku z pandemią COVID-19:

 

Procedury bezpieczeństwa oraz regulaminy podczas funkcjonowania szkoły w stanie zagrożenia epidemicznego od 1 września 2020 r.:

 

Procedury bezpieczeństwa podczas wznowionych zajęć stacjonarnych w stanie zagrożenia epidemicznego:

 Procedury podczas egzaminu ósmoklasisty w stanie zagrożenia epidemicznego:

 
Procedury bezpieczeństwa podczas testu predyspozycji językowych w stanie zagrożenia epidemicznego (16-18 czerwca 2020 r.):

 

DOKUMENTY SZKOLNE:

 

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA:

PROCEDURY POSTĘPOWANIA PRZY PRZECHODZENIU UCZNIÓW Z JEDNEJ DO DRUGIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ:

Kwestionariusz:

Podanie:

 

WYDAWANIE DUPLIKATÓW ŚWIADECTW SZKOLNYCH I DUPLIKATÓW LEGITYMACJI SZKOLNYCH:

SZKOŁA MISTRZÓW PROGRAMOWANIA

Op@lskie dla podstawówek - zdalne nauczanie zbliża!

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Obrońców Westerplatte w Opolu
ul. Reymonta 43, 45-072 Opole
tel./fax 77 454 28 89

Copyright © 2023 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Opolu Wszystkie prawa zastrzeżone.