foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Nasza szkoła jest najlepsza

Szkoła Podstawowa Nr 1 w Opolu

im.Obrońców Westerplatte

SAMORZĄD UCZNIOWSKI

SKŁAD SAMORZĄDU w roku szkolnym 2021/2022:

Julia Kłak – klasa 8d
Nela Broszkiewicz – klasa 8b
Olivier Gacka – klasa 8b
Meriem Boulkroune – klasa 7c
Miłosz Janecki – klasa 4b
Martyna Kozłowska – klasa 8a
Kamil Znaniecki – klasa 7b
Asia Dowhaniuk – klasa 4a
Daria Perkowska – klasa 8a
Ksawery Wiśniewski – klasa 7a

OPIEKUN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO:


Pani Ewa Holc

RZECZNIK PRAW UCZNIA:


Pani Anna Szmyt

 

KONWENCJA PRAW DZIECKA jest umową międzynarodową przyjętą przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 20 listopada 1989 roku. Jest uniwersalnym prawnym traktatem międzynarodowym, obligującym państwa do jej przestrzegania. Konwencja jest ponadto porozumieniem wzbogacającym wydatnie i na jakościowo innym poziomie międzynarodową ochronę i promocję praw dziecka, rozwijając, wzbogacając i uszczegółowiając prawa zawarte w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka (przyjętej i proklamowanej przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 10 grudnia 1948 r.) oraz Paktach Praw Człowieka.

KATALOG PRAW DZIECKA
Katalog praw przyznanych dziecku w Konwencji obejmuje prawa cywilne, socjalne, kulturalne i polityczne. Nie ma natomiast praw ekonomicznych, uznaje się bowiem, że dziecko winno uczyć się, a nie pracować.

Prawa i wolności osobiste dziecka:

 • prawo do życia i rozwoju;
 • prawo do posiadania stanu cywilnego, tzn. do rejestracji po urodzeniu i do posiadania imienia i nazwiska;
 • prawo do uzyskania obywatelstwa;
 • prawo dziecka do rodziny, tzn. do wychowywania przez rodziców naturalnych, a w razie rozłączenia z rodzicami do stałych kontaktów z nimi i trwałego połączenia, jeśli tylko będzie to możliwe;
 • prawo do wolności, godności, szacunku, nietykalności osobistej;
 • prawo do wolności religii i przekonań;
 • prawo do swobodnej wypowiedzi poglądów i ich poszanowania stosownie do wieku dziecka; w szczególności zaś dziecko winno być wysłuchane w postępowaniu administracyjnym i sądowym we wszystkich sprawach, które go dotyczą (np. zmiany nazwiska, adopcji);
 • wolności od przemocy fizycznej lub psychicznej, wyzysku, wszelkiego okrucieństwa;
 • do ukończenia lat 15, dziecko nie może być rekrutowane do wojska;
 • wobec dziecka nie wolno stosować kary śmierci oraz kary dożywotniego więzienia.

Prawa socjalne:

 • prawo do ochrony zdrowia;
 • prawo do odpowiedniego standardu życia;
 • prawo do zabezpieczenia socjalnego;
 • prawo do wypoczynku i czasu wolnego.

Prawa kulturalne:

 • prawo do nauki; nauka w zakresie szkoły podstawowej jest obowiązkowa i bezpłatna;
 • prawo do korzystania z dóbr kultury;
 • prawo do informacji;
 • prawo do znajomości swoich praw;
 • prawo mniejszości etnicznych do znajomości swojej kultury, wyznania i praktyk religijnych.

Prawa polityczne:
Starszym dzieciom Konwencja przyznaje pewne prawa polityczne, a mianowicie prawo do stowarzyszania się i zgromadzeń w celach pokojowych.

DZIEŃ NAUCZYCIELA
13.10.2021 r. samorząd przygotował niespodziankę dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej (w postaci życzeń umieszczonych w holu szkoły na parterze, na drzwiach sal lekcyjnych oraz na e-dzienniku).


AKCJA „ZIMOWA PAKA DLA BEZDOMNIAKA”
W październiku przystąpiono do akcji „ZIMOWA PAKA DLA BEZDOMNIAKA” organizowanej przez PSP nr 29 w Opolu. Cała społeczność szkolna włączyła się do zbiórki mającej na celu:

 • wsparcie organizacji działających na rzecz bezdomnych zwierząt: Schroniska dla bezdomnych zwierząt w Opolu oraz Fundacji „Fioletowy pies”,
 • kształtowanie świadomości na temat trudnych warunków bytowania bezdomnych zwierząt, poprawa standardu ich pobytu w schronisku czy pod opieką fundacji,
 • kształtowanie wrażliwości i postawy empatycznej.

  

Akcja trwała od 18.10. do 26.11.2021 r. Po zakończeniu akcji artykuły zostały przeliczone i dostarczone do schroniska (członkowie SU i klasa 8a).
Szkoła otrzymała jedną z trzech Nagród Głównych przewidzianych dla jednostek, które zebrały największą ilość artykułów dla zwierząt – statuetkę „Przyjaciela zwierząt” oraz podziękowania Prezydenta Miasta Opola.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
AKCJA „PODZIEL SIĘ ZABAWKĄ”
W listopadzie przystąpiono do akcji „Podziel się zabawką” organizowanej przez Zespół Szkół Budowlanych w Opolu. Celem akcji była pomoc i wsparcie „Wigilii dla samotnych i bezdomnych” organizowanej w Opolu. Zebrano zabawki, książki, gry edukacyjne dla najmłodszych uczestników Wigilii.


DZIEŃ ŻYCZLIWOŚCI
22 listopada zorganizowany został dzień życzliwości. Jego celem jest:

 • uwrażliwianie ludzi oraz wzbudzanie w nich pozytywnych emocji,
 • zachęcanie do dialogu międzypokoleniowego,
 • wyrażanie protestu przeciwko nienawiści, antypatii i nietolerancji.

Z tej okazji w tym dniu obowiązującym kolorem ubrania był kolor żółty (dla chętnych), można było wykonać żółte, uśmiechnięte „buźki” i nosić przyczepione do garderoby.
Na korytarzach szkoły pojawiły się duże białe arkusze papieru, na których każdy mógł napisać pozdrowienia dla kogoś lub miłe słowo z okazji Dnia Życzliwości. Karty były umieszczone przez cały tydzień i wpisywanie pozdrowień cieszyło się ogromnym zainteresowaniem.


DZIEŃ MISIA – 25 LISTOPADA
W tym dniu zachęcano uczniów, aby podczas pobytu w szkole towarzyszyły im ich ulubione pluszaki. Spośród klas najbardziej zaangażowanych w akcję wyłoniono zwycięzców, którzy otrzymali dyplom „Przyjaciół Pluszowego Misia” oraz słodką niespodziankę.


GÓRA GROSZA – XXII edycja
Jak co roku przystąpiliśmy do akcji „Góra Grosza” - polegającej na zbiórce monet.
Celem, na który zbierane są drobne monety, jest pomoc dzieciom, które wychowują się poza swoją rodziną – w domach dziecka czy rodzinach zastępczych.
Cała zebrana kwota zostanie przekazana Towarzystwu „Nasz Dom”.


INNE DZIAŁANIA I INICJATYWY SU:

 • Akcja mikołajkowa „Kto na czerwono ubrany lub za Mikołaja przebrany – ten nie będzie pytany” (6.12.2021 r.)

 • „Prezent od Św. Mikołaja” - dzięki inicjatywie SU i za zgodą Rady Pedagogicznej od 15.12.2021 r. do przerwy świątecznej nie były zadawane prace domowe. Członkowie SU sugerowali uczniom, aby wykorzystali ten czas na przygotowanie świątecznych prezentów dla rodziny i przyjaciół, a także włączenie się w świąteczne przygotowania w domach.

 • DYŻURY UCZNIOWSKIE – inicjatywa i pomysł SU, aby podczas długich przerw uczniowie klas 7-8 wsparli nauczycieli dyżurujących w szkole. Został ustalony regulamin dyżurów uczniowskich. Dyżur uczniowski ma być ważnym elementem procesu wychowawczego, uczyć uczniów przestrzegania porządku, odpowiedzialności, zasad kultury, bezpieczeństwa i postaw prospołecznych. Dyżury pełnione są na każdym piętrze i na boisku szkolnym. Akcja trwa od 6.12.2021 r. i cieszy się zainteresowaniem. Wielu uczniów jest bardzo zaangażowanych i stanowi dużą pomoc dla nauczycieli. Co tydzień są ustalane nowe terminy i miejsca dyżurowania.

 

 • DZIEŃ Z TELEFONEM - za zgodą Rady Pedagogicznej wprowadzono eksperymentalnie jeden dzień w tygodniu (piątek) z możliwością korzystania z telefonu komórkowego podczas przerw. Został przygotowany regulamin korzystania z telefonów w szkole, z którym zapoznali się uczniowie szkoły.

 

 • WALENTYNKI - w styczniu ruszyła „Poczta walentynkowa”, aby można było przekazać sobie nawzajem wyrazy sympatii. Od 21.01. do 27.01.2022 r. trwa zbiórka kartek walentynkowych. Zostaną one przekazane adresatom po powrocie do szkoły.

 • Kontynuowano DYŻURY UCZNIOWSKIE. Do pełnienia dyżurów podczas długich przerw włączyli się (oprócz uczniów klas 7 - 8) uczniowie klas 6. Wspierali nauczycieli dyżurujących w szkole. Dyżury pełnione były na każdym piętrze i na boisku szkolnym. Akcja trwała przez cały semestr II i cieszyła się zainteresowaniem. Wielu uczniów było bardzo zaangażowanych i stanowiło dużą pomoc dla nauczycieli. Co tydzień były ustalane nowe terminy i miejsca dyżurowania.

 • Kontynuowano inicjatywę SU - DZIEŃ Z TELEFONEM – czyli jeden dzień w tygodniu (piątek) z możliwością korzystania z telefonu komórkowego podczas przerw.

 • WALENTYNKI - przekazano zebrane przed feriami kartki walentynkowe (na miły początek II semestru).


 • 8 marca - Dzień Kobiet. Realizacja projektu „KOBIETY, KTÓRE RZUCIŁY WYZWANIE ŚWIATU I ZDOBYŁY SŁAWĘ”
  Projekt zakładał przygotowanie przez klasy 4 - 8 informacji i plakatów o jednej wylosowanej sławnej kobiecie. Do wylosowania były: Kleopatra, królowa Jadwiga, Maria Curie-Skłodowska, Maria Konopnicka, Irena Sendlerowa, Joanna d’Arc, Coco Channel, Pola Negri, królowa Elżbieta II, księżna Diana, Wanda Rutkiewicz, Wisława Szymborska, Olga Tokarczuk, Margaret Thatcher, Frida Kahlo.
  Następnie, po wywieszeniu plakatów klasy otrzymały quiz sprawdzający wiedzę o sławnych kobietach. 8 marca klasy mogły także przebrać się za swoją bohaterkę. Po ocenie plakatów i sprawdzeniu wiedzy - wyłoniono zwycięzców w 2 kategoriach wiekowych. Otrzymali oni dyplomy i słodką niespodziankę.


 • 22 marca - BACKPACK DAY - DZIEŃ BEZ PLECAKA
  Aby ciekawie rozpocząć kalendarzową i astronomiczną wiosnę - zorganizowano dzień, w którym wszyscy chętni uczniowie i nauczyciele mogli przyjść bez plecaków i toreb. Zabawa polegała na tym, by jednocześnie przynieść do szkoły wszystkie potrzebne przybory. Liczyła się pomysłowość i spryt – książki, zeszyty i inne artykuły szkolne można było spakować w dowolny, zwykle zabawny sposób. Dzieci, które wzięły udział w Dniu bez plecaka, były zwolnione z odpytywania.


 • POMOC DLA UCHODŹCÓW - SU włączył się aktywnie w zbiórkę pomocy szkolnych dla dzieci z Ukrainy.

 • 31 MARCA - DZIEŃ OTWARTY SZKOŁY
  Członkowie SU włączyli się w przygotowanie dnia otwartego i pomoc przy realizowaniu zajęć dla przedszkolaków.


 • 1 KWIETNIA - DZIEŃ KLOWNA I ULUBIONYCH POSTACI
  Z okazji Prima Aprilis SU zorganizował dzień, w którym wszyscy chętni uczniowie i nauczyciele mogli przebrać się za ulubioną postać.


 • KIERMASZ WIELKANOCNY – 12 i 13 kwietnia członkowie SU zaangażowali się w pomoc przy organizacji kiermaszu ciast i ozdób świątecznych.

 • 3 CZERWCA - DZIEŃ SPORTU
  Samorząd Uczniowski przygotował oprawę muzyczną na Dzień Sportu, a także poprowadził animacje taneczne dla uczniów.
 • TYDZIEŃ PRZEBIERANEK - ROZGRZEWKA PRZED WAKACJAMI
  Aby uatrakcyjnić ostatni tydzień przed wakacjami SU zorganizował dni tematyczne – przebieranki, np. dzień w okularach słonecznych, klapkach, dresie czy w ubraniu na lewą stronę.

SZKOŁA MISTRZÓW PROGRAMOWANIA

Op@lskie dla podstawówek - zdalne nauczanie zbliża!

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Obrońców Westerplatte w Opolu
ul. Reymonta 43, 45-072 Opole
tel./fax 77 454 28 89

Copyright © 2023 Szkoła Podstawowa nr 1 w Opolu Rights Reserved.