foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Nasza szkoła jest najlepsza

Szkoła Podstawowa Nr 1 w Opolu

im.Obrońców Westerplatte

KALENDARZ

Kalendarz na rok szkolny 2022/2023

1 września 2022 r.

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

23 - 31 grudnia 2022 r.

Zimowa przerwa świąteczna.

22 grudnia 2022 r.

Powiadomienie rodziców o przewidywanej śródrocznej ocenie niedostatecznej z zajęć edukacyjnych i ocenie nieodpowiedniej lub nagannej z zachowania lub o groźbie nieklasyfikowania.*

9 stycznia 2023 r.

Powiadomienie uczniów o przewidywanej ocenie śródrocznej z zajęć edukacyjnych i ocenie z zachowania.*

19 stycznia 2023 r.

Wystawienie ocen śródrocznych z zajęć edukacyjnych i wpisanie ocen do dziennika.

26 stycznia 2023 r.

Klasyfikacja śródroczna.

1 lutego 2023 r.

Początek II semestru.

13 - 26 lutego 2023 r.

Ferie zimowe.

6 - 11 kwietnia 2023 r.

Wiosenna przerwa świąteczna.

23 - 25 maja 2023 r.


Egzamin ósmoklasisty.

15 maja 2023 r.

Powiadomienie rodziców o przewidywanej rocznej ocenie niedostatecznej z zajęć edukacyjnych i ocenie nieodpowiedniej lub nagannej z zachowania lub o groźbie nieklasyfikowania.*

25 maja 2023 r.

Powiadomienie uczniów o przewidywanej rocznej ocenie z zajęć edukacyjnych i ocenie zachowania.*

7 czerwca 2023 r.

Wystawienie ocen końcoworocznych z zajęć edukacyjnych i wpisanie ocen do dziennika.

15 czerwca 2023 r.

Klasyfikacja roczna.

23 czerwca 2023 r.

Zakończenie roku szkolnego.

26 czerwca - 31 sierpnia 2023 r.

Ferie letnie.

IX, II, VI.

Terminy zebrań z rodzicami.

XI, XII, I, IV, V.

Terminy konsultacji.

 

14 X 2022 r., 31 X 2022 r., 2 XI 2022 r., 2 V 2023 r., 23 - 25 V 2023 r. - egzamin ósmoklasisty, 2 VI 2023 r., 9 VI 2023 r.

 

* Za skuteczny sposób powiadomienia rodziców rozumie się przekazanie informacji przez e-dziennik.

SZKOŁA MISTRZÓW PROGRAMOWANIA

Op@lskie dla podstawówek - zdalne nauczanie zbliża!

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Obrońców Westerplatte w Opolu
ul. Reymonta 43, 45-072 Opole
tel./fax 77 454 28 89

Copyright © 2023 Szkoła Podstawowa nr 1 w Opolu Rights Reserved.