Ułatwienia dostępu


foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Opolu

im. Obrońców Westerplatte

KALENDARZ

Kalendarz na rok szkolny 2023/2024

4 września 2023 r.

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

23 - 31 grudnia 2023 r.

Zimowa przerwa świąteczna.

11 grudnia 2023 r.

Powiadomienie rodziców o przewidywanej śródrocznej ocenie niedostatecznej z zajęć edukacyjnych i ocenie nieodpowiedniej lub nagannej z zachowania lub o groźbie nieklasyfikowania.*

18 grudnia 2023 r.

Powiadomienie uczniów o przewidywanej ocenie śródrocznej z zajęć edukacyjnych i ocenie z zachowania.*

4 stycznia 2024 r.

Wystawienie ocen śródrocznych z zajęć edukacyjnych i wpisanie ocen do dziennika.

11 stycznia 2024 r.

Klasyfikacja śródroczna.

15 - 28 stycznia 2024 r.

Ferie zimowe.

29 stycznia 2024 r.

Początek II semestru.

28 marca - 2 kwietnia 2024 r.

Wiosenna przerwa świąteczna.

14 - 16 maja 2024 r.


Egzamin ósmoklasisty.

13 maja 2024 r.

Powiadomienie rodziców o przewidywanej rocznej ocenie niedostatecznej z zajęć edukacyjnych i ocenie nieodpowiedniej lub nagannej z zachowania lub o groźbie nieklasyfikowania.*

27 maja 2024 r.

Powiadomienie uczniów o przewidywanej rocznej ocenie z zajęć edukacyjnych i ocenie zachowania.*

6 czerwca 2024 r.

Wystawienie ocen końcoworocznych z zajęć edukacyjnych i wpisanie ocen do dziennika.

13 czerwca 2024 r.

Klasyfikacja roczna.

21 czerwca 2024 r.

Zakończenie roku szkolnego.

24 czerwca - 31 sierpnia 2024 r.

Ferie letnie.

IX, II, VI.

Terminy zebrań z rodzicami.

XI, XII, I, III, IV, V.

Terminy konsultacji.

 

13 X 2023 r., 2 XI 2023 r., 3 XI 2023 r., 2 V 2024 r., 31 V 2024 r., 14 - 16 V 2024 r. - egzamin ósmoklasisty

 

* Za skuteczny sposób powiadomienia rodziców rozumie się przekazanie informacji przez e-dziennik.

SZKOŁA MISTRZÓW PROGRAMOWANIA

Op@lskie dla podstawówek - zdalne nauczanie zbliża!

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Obrońców Westerplatte w Opolu
ul. Reymonta 43, 45-072 Opole
tel./fax 77 454 28 89

Copyright © 2023 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Opolu Wszystkie prawa zastrzeżone.