Ułatwienia dostępu


foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Opolu

im. Obrońców Westerplatte

XX Wojewódzki Konkurs Literacko-Plastyczny „ZWIERZAKI”


Cele przedsięwzięcia:

 • poznawanie królestwa zwierząt,
 • tworzenie emocjonalnego związku między człowiekiem a światem przyrody,
 • uświadamianie konieczności współdziałania w zakresie ochrony środowiska naturalnego i opieki nad zwierzętami,
 • wyrażanie własnych uczuć i przeżyć związanych ze zwierzętami i kontaktami z nimi,
 • mobilizacja środowiska edukacyjnego do tworzenia zadań służących rozwojowi świadomości ekologicznej młodzieży,
 • motywowanie młodzieży do pogłębiania wiedzy o środowisku naturalnym człowieka i jego zagrożeniach we współczesnym świecie,
 • edukacja i wychowanie w duchu odpowiedzialności za przyszłość lokalnego środowiska naturalnego.


Regulamin konkursu:

Zapraszamy do uczestnictwa w konkursie uczniów szkół podstawowych. Należy wykonać dowolną techniką pracę plastyczną lub napisać pracę literacką.
Tematem pracy ma być zwierzę dzikie, domowe, gatunki ginące. Prace będą oceniane w trzech kategoriach:

 • klasy I-III
 • klasy IV-VI
 • klasy VII-VIII.

Prace literackie
Warunkiem udziału jest napisanie pracy literackiej w jednej z podanych form wypowiedzi: opowiadanie, opis, list, kartka z pamiętnika, esej lub utwór poetycki.
Rozmiary pracy:

 • proza: maksymalnie 2 strony formatu A4 (Times New Roman, 12 pkt, interlinia 1,5),
 • poezja: do 3 wierszy.


Kryteria oceny pracy literackiej:

 • zgodność treści z tematem,
 • stopień samodzielności, indywidualizm i oryginalność ujęcia tematu,
 • zgodności struktury tekstu z wymogami gatunkowymi określonej formy wypowiedzi,
 • poprawność kompozycyjna, uporządkowany układ treści, spójność tekstu,
 • dobór słownictwa, poprawność leksykalna i frazeologiczna, poprawność gramatyczna,
 • poprawność ortograficzna i interpunkcyjna.

Prace plastyczne
Prace plastyczne powinny być wykonane dowolną techniką malarską bądź graficzną. Format pracy dowolny.

Kryteria oceny pracy plastycznej:

 • zgodność z tematem konkursu,
 • oryginalność interpretacji plastycznej tematu, samodzielność i indywidualizm,
 • poprawność pod względem kompozycji i operowania danymi technikami plastycznymi.

Prosimy nauczycieli prowadzących o wstępną selekcję prac plastycznych i sprawdzenie błędów w pracach literackich oraz odrzucenie prac ściągniętych z internetu.

Do pracy należy załączyć:

 • imię i nazwisko autora, wiek, klasa,
 • imię i nazwisko prowadzącego nauczyciela, dane kontaktowe, nazwa szkoły.

Prace należy przesyłać na adres: Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego w Opolu
ul. Strzelecka 80
45-525 Opole
w terminie od 1.02.2023 r. do 31.03.2023 r. z dopiskiem „Konkurs Zwierzaki”.
Uroczyste podsumowanie konkursu odbędzie się na terenie siedziby Zarządu 19.05.2023 r. o godz. 11.00.
Laureaci zostaną powiadomieni listownie o dokładnym miejscu i czasie wręczenia nagród.
Prace nagrodzone i wyróżnione przechodzą na własność organizatorów. Zastrzegamy prawo do publikacji i ekspozycji prac. Pozostałe prace będzie można odebrać po zakończeniu konkursu.
Informacji na temat konkursu udziela nauczycielka PSP 1 w Opolu Małgorzata Sobolewska tel. 507 956 282 oraz Przewodnicząca Komisji Edukacji i Kultury Łowieckiej przy Zarządzie Okręgowym Polskiego Związku Łowieckiego w Opolu Pani Iwona Antosz tel. 721 297 448.

 

Załączniki:

SZKOŁA MISTRZÓW PROGRAMOWANIA

Op@lskie dla podstawówek - zdalne nauczanie zbliża!

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Obrońców Westerplatte w Opolu
ul. Reymonta 43, 45-072 Opole
tel./fax 77 454 28 89

Copyright © 2023 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Opolu Wszystkie prawa zastrzeżone.