Świetlica

czynna jest w godzinach 6.30 – 17.00.

Dzieci są odbierane przez rodziców, opiekunów lub inne osoby na podstawie upoważnień od rodziców. Niektóre dzieci wychodzą samodzielnie za zgodą rodziców.

Aby stworzyć właściwą atmosferę stosujemy różnorodne zajęcia mające za zadanie:

Rozwijanie zdolności manualnych.

Ćwiczenie umiejętność samodzielnego czytania i słuchania tekstu czytanego.

u

Kształcenie umiejętności: wypowiadania się na dowolny i zadany temat, formułowania pytań i odpowiedzi na nie.

Kształtowanie umiejętności wykorzystywania zdobytej wiedzy w praktyce.

h

Ćwiczenie umiejętności zapamiętywania fragmentów tekstu.

Wyzwalanie ekspresji twórczej.

Kształtowanie ekspresji ruchowej.

x

Relaksację i wyciszanie.

77 454 28 89 wew. 102.

Pod tym numerem mogą Państwo zostawić informacje na temat dziecka, jego stanu zdrowia, a także uzyskać wszelkie potrzebne informacje.

Tygodniowy rozkład zajęć 

w świetlicy

Tygodniowa tematyka zajęć może zostać zmieniona w zależności od potrzeb i możliwości uczniów.

6.30 – 7.30 Zbiórka dzieci, sprawdzenie obecności, wspólne śniadanie. Przygotowanie do zajęć.

7.30 – 8.30 Swobodne rozmowy z dziećmi na dowolne tematy. Gry i zabawy stolikowe: puzzle, klocki, gry planszowe.

8.30 – 9.30 Pogadanka na temat tygodnia, zajęcia kierowane przez nauczycieli (zajęcia plastyczne, techniczne lub ruchowe).

9.30 – 10.30 Uczniowie przebywają na lekcjach.

10.30 -11.30 Uczniowie przebywają na lekcjach.

11.30 -12.30 Odpoczynek po lekcjach, czas na rozmowy i zabawy własne.

12.30 -13.30 Pora obiadowa. Czuwanie nad bezpieczeństwem w stołówce szkolnej. Zajęcia relaksacyjne, czytanie książek dla dzieci, odpoczynek po obiedzie.

13.30 -14.30 Pogadanka na temat tygodnia, omówienie zajęć, prace zgodne z harmonogramem (plastyczne, muzyczne, ruchowe, techniczne).

14.30 -15.30 Omówienie zajęć i swobodne wypowiedzi dzieci. Gry podnoszące energię grupy, zabawy ruchowe i muzyczne.

15.30 -17.00 Zajęcia według zainteresowań: klocki, puzzle, kolorowanki, zajęcia manualne (plastelina, wycinanki, wydzieranki). Pomoc przy odrabianiu zadań i prac domowych dzieci (dla chętnych). Sprzątanie sali po zajęciach.

 

 

Skip to content