• 13 października 2023 r. (piątek) – dzień przed Dniem Edukacji Narodowej,
  • 2 i 3 listopada 2023 r. (czwartek i piątek),
  • 2 maja 2024 r. (czwartek),
  • 31 maja 2024 r. (piątek).

W tych dniach będą zorganizowane zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w świetlicy szkolnej w godzinach od 6.30 do 16.30.

  • egzamin ósmoklasisty: 14 – 16 maja 2024 r.

W dniach egzaminu ósmoklasisty będą zorganizowane zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w świetlicy szkolnej w godzinach od 6.30 do 17.00.

W dni wolne od zajęć dydaktycznych stołówka szkolna będzie nieczynna.

  • 7 czerwca 2024 r. (piątek) – Dzień Dziecka w szkole.

W tym dniu zorganizowane będą zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w szkole w godzinach od 6.30 do 17.00.

W Dzień Dziecka w szkole stołówka szkolna będzie czynna.

 

Informacje o konsultacjach, terminach spotkań oraz harmongoramie wystawiania ocen semestralnych i końcoworocznych: 

Kalendarz dyrektora szkoły

 

Skip to content