W związku z przepisami obowiązującymi od 15 lutego 2024r. zgodnie z art. 22b pkt 1 ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym i ochronie małoletnich (tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r. poz. 1606) Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Obrońców Westerplatte w Opolu wdraża w życie Standardy Ochrony Małoletnich obowiązujące w PSP nr 1 w Opolu.
Skip to content