Cele przedsięwzięcia:

 • poznawanie królestwa zwierząt,
 • tworzenie emocjonalnego związku między człowiekiem a światem przyrody,
 • uświadamianie konieczności współdziałania w zakresie ochrony środowiska naturalnego i opieki nad zwierzętami,
 • wyrażanie własnych uczuć i przeżyć związanych ze zwierzętami i kontaktami z nimi,
 • mobilizacja środowiska edukacyjnego do tworzenia zadań służących rozwojowi świadomości ekologicznej młodzieży,
 • motywowanie młodzieży do pogłębiania wiedzy o środowisku naturalnym człowieka i jego zagrożeniach we współczesnym świecie,
 • edukacja i wychowanie w duchu odpowiedzialności za przyszłość lokalnego środowiska naturalnego.

Regulamin konkursu:

Zapraszamy do uczestnictwa w konkursie uczniów szkół podstawowych. Pracę plastyczną należy wykonać dowolną techniką.

„Tematem pracy ma być zwierzę dzikie, domowe, gatunki ginące”.

Prace będą oceniane w trzech kategoriach:

 • klasy I-III,
 • klasy IV-VI,
 • klasy VII-VIII.

Prace plastyczne

Prace plastyczne powinny być wykonane dowolną techniką malarską bądź graficzną. Format pracy dowolny.

Kryteria oceny pracy plastycznej:

 • zgodność z tematem konkursu,
 • oryginalność interpretacji plastycznej tematu, samodzielność i indywidualizm,
 • poprawność pod względem kompozycji i operowania danymi technikami plastycznymi.

Prosimy nauczycieli prowadzących o wstępną selekcję prac plastycznych oraz odrzucenie prac ściągniętych z
internetu.

Do pracy należy załączyć:

 • imię i nazwisko autora, wiek, klasa,
 • imię i nazwisko prowadzącego nauczyciela, dane kontaktowe, nazwa szkoły.

Prace należy przesyłać w terminie od 01.03.2024 r. do 30.04.2024 r.

na adres:
Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego w Opolu
ul. Strzelecka 80
45-525 Opole
z dopiskiem „Konkurs Plastyczny Zwierzaki”.

Uroczyste podsumowanie konkursu odbędzie się 24.05.2024 r. na terenie siedziby Zarządu o godz. 10:30.

Laureaci zostaną powiadomieni telefonicznie lub mailowo.
Prace nagrodzone i wyróżnione przechodzą na własność organizatorów. Zastrzegamy prawo do publikacji i ekspozycji prac.
Pozostałe prace będzie można odebrać po zakończeniu konkursu.

Informacji na temat konkursu udziela:

Koleżanka Iwona Antosz – tel. 721297448
Przewodnicząca Komisji Edukacji i Kultury Łowieckiej przy ZO PZŁ w Opolu
e-mail: iwona-ak@go2.pl

oraz

Pani Małgorzata Sobolewska – tel. 507956282,
e-mail: malgosia05@wp.pl

Organizatorzy konkursu:

Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego w Opolu
Komisja Edukacji i Kultury Łowieckiej przy ZO PZŁ w Opolu

 

Załączniki:

 1. Zał. nr 1 – Formularz zgłoszeniowy dla uczestników XXI Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego „Zwierzaki”
 2. Zał. nr 2 – Zgoda na przetwarzanie danych osobowych uczestnika XXI Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego „Zwierzaki”
Skip to content