Nasza szkoła bierze udział w rządowym programie „Laboratoria Przyszłości”.
„Laboratoria Przyszłości” to program edukacyjno-technologiczny skierowany do szkół podstawowych. Jego celem jest budowanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów. W ramach Programu szkoła otrzymała wsparcie finansowe na zakup wyposażenia niezbędnego do rozwoju umiejętności praktycznych wśród dzieci i młodzieży. „Laboratoria Przyszłości” to kolejny krok w stronę wzmocnienia i uatrakcyjnienia dotychczasowego procesu zdobywania wiedzy i praktycznych umiejętności w tych obszarach przez uczniów.
„Laboratoria Przyszłości” to nowoczesny sprzęt, który rozwija kompetencje i talenty uczniów, każdego dnia uatrakcyjnia zajęcia szkolne i pozwala uczniom rozwijać swoje zainteresowania nie tylko na lekcjach i w ramach innych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, lecz także w ramach zajęć pozalekcyjnych, kół zainteresowań i innych form rozwijania umiejętności.
Dzięki udziałowi w programie „Laboratoria Przyszłości” zasoby szkoły wzbogaciliśmy o klocki LEGO Education Spike oraz mikrokontrolery.

Podsumowanie I semestru 2023/2024.
Od listopada do marca klasy 4b, 5a, 6b, 7b, 8a wykorzystywały na lekcjach sprzęt zakupiony w ramach programu „Laboratoria Przyszłości” do kreatywnego tworzenia ciekawych projektów. Uczniowie poznają tajniki programowania dzięki robotom Photon zakupionym w ramach programu „Laboratoria Przyszłości”. Dzieci uczą się sterowania robotami, projektują trasy ich przejazdu za pomocą dostępnych aplikacji oraz wykonują wiele innych zadań interaktywnych. Dzięki tym zajęciom uczniowie rozwijają swoje zdolności i zainteresowania.
Sprzęty takie jak aparat, gimbal, mikrofon zakupione z programu „Laboratoria Przyszłości” wzbogaciły nasz tegoroczny Dzień Otwarty Szkoły oraz Festiwal Talentów.

Skip to content