W związku z prowadzoną elektroniczną rekrutacją kandydatów do szkół ponadpodstawowych każdy absolwent szkoły podstawowej powinien:
– zarejestrować się poprzez założenie konta na stronie https://www.opolskie.edu.com.pl/Kandydat,
– dokonać wyboru sześciu szkół,
– dokonać wyboru profili klas, do których chciałby uczęszczać (wg preferencji),
– wydrukować zgłoszenie (podanie) i podpisane przez kandydata i rodzica lub opiekuna prawnego złożyć w szkole pierwszego wyboru – pierwsza szkoła z listy preferencyjnej kandydata.

Skip to content