@Laboratoria przyszłości @Laboratoria przyszłości
Podsumowanie II semestru oraz całego roku szkolnego 2023/2024
W roku szkolnym 2023/2024 w ramach zajęć Robotyki uczniowie klas pierwszych korzystają z wielu programów online oraz wykorzystują sprzęt zakupiony w ramach programu Laboratoria Przyszłości. Zajęcia rozwijają kreatywne myślenie w tworzeniu wspaniałych projektów.
Od od lutego do czerwca 2024r. w klasach: 1, 4, 5, 6, 7, 8 zostało przeprowadzonych wiele zajęć z wykorzystaniem urządzeń zakupionych w ramach programu „Laboratoria Przyszłości”. Ten nowoczesny sprzęt pozwolił uczniom rozwijać swoje zainteresowania w ramach nie tylko obowiązkowych zajęć edukacyjnych, ale także w ramach zajęć pozalekcyjnych, kół zainteresowań i innych form rozwijania umiejętności. Podczas zajęć wykorzystywane były urządzenia: baza modeli z gotowymi scenariuszami oraz filamenty do drukarki 3d, zestaw nagłośnieniowy z mikrofonami bezprzewodowymi, klocki LEGO Education Spike Prime, zestawy Photon Robot oraz mikrokontrolery. Sprzęt fotograficzny, audio wykorzystywaliśmy między innymi podczas lekcji: informatyki, programowania, plastyki, muzyki, kółka plastycznego, zespołu wokalnego, apeli szkolnych i imprez okolicznościowych. Na lekcjach techniki uczniowie korzystali z lutownicy zakupionej w ramach programu Laboratoria Przyszłości.
W ramach zajęć prowadzonych w programie Laboratoria Przyszłości uczniowie kształtują i rozwijają umiejętności manualne i techniczne. Uczą się samodzielnego i krytycznego myślenia. Zajęcia prowadzone są metodą projektu oraz pracy zespołowej, podczas których uczą się stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnej.
Na naszych zajęciach uczniowie korzystali z klocków Lego Education Spike, które dają dzieciom nieograniczone możliwości praktycznej nauki przedmiotów przez zabawę. Uczą wytrwałości i samodzielnego myślenia. Zajęcia z Robotem Photon pomagają uczniom w nauce podstawowych kompetencji i programowania oraz uatrakcyjniają zajęcia. Uczniowie rozwijają kompetencje i własne talenty, a programowanie pozwala im lepiej zrozumieć podstawowe zagadnienia matematyczne i informatyczne. Z pomocą robota uczniowie mogą zobaczyć efekty swojej pracy w praktyce.
Skip to content