Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych

W związku z prowadzoną elektroniczną rekrutacją kandydatów do szkół ponadpodstawowych każdy absolwent szkoły podstawowej powinien:
– zarejestrować się poprzez założenie konta na stronie https://www.opolskie.edu.com.pl/Kandydat,
– dokonać wyboru sześciu szkół,
– dokonać wyboru profili klas, do których chciałby uczęszczać (wg preferencji),
– wydrukować zgłoszenie (podanie) i podpisane przez kandydata i rodzica lub opiekuna prawnego złożyć w szkole pierwszego wyboru – pierwsza szkoła z listy preferencyjnej kandydata.

Standardy Ochrony Małoletnich

Standardy Ochrony Małoletnich

W związku z przepisami obowiązującymi od 15 lutego 2024r. zgodnie z art. 22b pkt 1 ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym i ochronie małoletnich (tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r. poz. 1606) Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Obrońców Westerplatte w Opolu wdraża w życie Standardy Ochrony Małoletnich obowiązujące w PSP nr 1 w Opolu.
REKRUTACJA 2024/2025

REKRUTACJA 2024/2025

Drodzy rodzice przyszłych klas pierwszych w roku szkolnym 2024/2025!

Prosimy o uważne zapoznanie się z informacjami dotyczącymi terminów, zasad i kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych szkół podstawowych w Opolu na rok szkolny 2024/2025 wraz z wykazem ulic.

Nabór do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych w Opolu jest prowadzony przy wsparciu systemu informatycznego. Witryna dla rodziców kandydata:

www.opole.podstawowe.vnabor.pl

oraz

www.naborsp-kandydat.vulcan.net.pl/opole/News


Załączniki

Zasady rekrutacji – informacja dla Rodziców

Wykaz ulic

Zarządzenie

Zał. nr 1

Zał. nr 2

Uchwała – kryterium naboru

Skip to content