header

Regulaminy i dokumenty obowiązujące w PSP nr 1 w Opolu są dostępne dla pracowników szkoły. Znajdują się w:

  • Dział kadr,
  • Gabinet Dyrektora szkoły,

Kserokopie niektórych dokumentów, Instrukcji, Zasad znajdują się w miejscach i pomieszczeniach, których dotyczą.