header

konto

Majątek

Kwota w zł.

011

Budynek szkoły

Ogrodzenie

Grunty

Pozostałe środki trwałe

2 080 966,23

140 334,96

744,36

788 403,39

Razem:

3 010 448,94

013

Pozostałe środki trwałe

520 769,76

014

Zbiory biblioteczne

182 655,75

020

Wartości niematerialne i prawne

33 107,22

Razem:

756 532,73

Ogółem:

3 746 981,67