header

  • Miejsce przyjmowania interesantów – sekretariat szkoły, gdzie interesant jest odpowiednio kierowany,
  • Dni i godziny przyjmowania interesantów w sekretariacie szkoły: od poniedziałku do piątku 730 - 1500
  • Dyrektor szkoły przyjmuje interesantów po uprzednim umówieni osobistym lub telefonicznym,
  • Sposób przyjmowania i załatwiania spraw: sprawy, skargi i wnioski powinny być zgłaszane ustnie, składane na piśmie w sekretariacie szkoły oraz w formie elektronicznej na adres e-mailowy szkoły. Sprawy nie wymagające załatwienia w formie pisemnej załatwiane są poprzez ustne udzielenie informacji. Korespondencje po zewidencjonowaniu oraz zgłaszane sprawy do załatwienia są przekazywane do odpowiednich działów w zależności od tematu sprawy i kompetencji poszczególnych pracowników.
  • Kolejność załatwiania spraw: na bieżącowedług kolejności wpływu i terminu na załatwienie sprawy, zgodnie z datą wpływu i KPA. Sprawy załatwiane są bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu miesiąca, Kopie odpowiedzi na pisma wraz z oryginałem pisma wpływającego przechowywane są w teczkach zgodnie z rzeczowym wykazem akt.
  • Inspektor Ochrony Danych Osobowych (IODO) e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
  • W szkole funkcjonuje świetlica szkolna czynna od poniedziałku do piątku 630 - 1630,